Институции Криминално

Окръжният съд си попълни състава с нови съдии

Пазарджик

Трима нови съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд-Пазарджик. Това са съдия Венцислав Петров и младшите съдии Мария Ненова и Магдалена Татарева.

Официален гост на събитието беше Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, който от името на ВСС връчи поздравителни адреси на новите съдии.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик г-жа Елеонора Серафимова приветства магистратите като им пожела успех и кариерно развитие.

Коментари