Институции Криминално

Окръжен съд иска да се пази от птици

Пазарджик Предложение на административния ръководител на Окръжен съд Пазарджик, касаещо птици, ще разгледа Висшият съдебен съвет на предстоящото си заседание. В публикувания дневен ред, една от точките при заседаването в част „Бюджет и финанси“ в дневния ред, е искането за осигуряване на средства за „изграждане на система за защита от птици“.

 

Отново ще бъде разгледано и искането на административния ръководител на велинградския Районен съд, касаещо осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ. Тази точка беше включена в дневния ред на съвета и преди около месец. Тогава магистратите отложиха вземането на решение с препоръката предложението да бъде подновено през годината, като бъде допълнено с необходимите приложения.

Коментари