Институции Общество

Окончателно – събрани 443 тона отпадъци от 157 локални замърсявания и 19 нерегламентирани сметища в областта

Пазарджик 443 тона отпадъци са събрани и депонирани на общинските депа до 10.30 часа на 5 юни, сочат обобщените данни на РИОСВ Пазарджик. С участието на близо 4000 доброволци са почистени 157 локални замърсявания и 19 нерегламентирани сметища, показват резултатите.

 

Почистени са бреговите ивици на язовирите „Батак”, „Широка поляна”, „Малък Беглик”, „Голям Беглик”, „Тошков Чарк” – община Батак, зони в защитените местности „Бекови скали”, „Червената скала” и в летовищата „Атолука”, „Куртлуджа” и „Св. Константин в общините Брацигово и Пещера, четири екопътеки на територията на община Стрелча, местностите „Вельова чешма”, „Воденицата” и „Чолаков чучур” в  община Велинград, района около манастир „Св. Никола”, с. Калугерово и местността „Герена”, с. Динката, община Лесичово. По-чисти след доброволческата акция са посещавани туристически обекти в региона – парк „Клептуза” във Велинград, крепостта „Цепина” и Плиоценски парк – община Ракитово. Акции по почистване са проведени и в паркове, градинки и междублокови пространства в населените места.

За извозването на отпадъците на общините бяха осигурени безплатни ваучери за гориво от Предприятието за управление на дейности по околна среда към МОСВ. Личните транспортни средства на доброволците също имаха свободен достъп до общинските и регионалните депа.

Служители от РИОСВ-Пазарджик, някои от тях с децата си, почистваха защитена местност „Св. Марина”.

Коментари