Институции

ОИЦ ще представи новия програмен период и възможностите за финансиране от ЕС

Bulgarian and European Union Relations Concept - Merged Flags of Bulgaria and the EU 3D Illustration
Написано от ПЗИНФО

На 9 декември (петък) 2022 г., от 10:30 часа, в Пленарна зала на Община Пазарджик, екипът Областен информационен център – Пазарджик ще проведе информационно събитие, посветено на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. На срещата ще бъдат представени приоритетите на програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г., както и предстоящи процедури през 2023 г.

Участието в информационната среща е безплатно. Необходима е предварителна регистрация до 8 декември 2022 г. на имейл oic.pazardzhik@gmail.com или тел. 034/44 62 09.

Информационното събитие е насочено към потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, образователни организации, представители на бизнеса, неправителствения сектор, младежи, медии, широка общественост и др.

Инициативата се организира в рамките на Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

ОИЦ – Пазарджик  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Коментари