Институции

ОИЦ представи ИСУН 2020

Пазарджик

Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик приключи серията от информационни срещи по общините в областта. В периода от 1 до 17 юни 2016 г., екипът на центъра посети дванадесетте общини в областта, в които взеха участие заинтересовани специалисти от образователната сфера, НПО сектора, бизнес, общински и държавни административни структури – общо 244 участници.

Тема на събитията бе „Работа с Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 и възможностите за финансиране по програмите през 2016 г.“. Основната цел на срещите беше да се представи ръководството за електронно подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020, както и възможностите по програмите през 2016 г.

От проведените срещи, екипът на ОИЦ – Пазарджик идентифицира нуждата от провеждане на надграждащи срещи на тема „Електронно отчитане на бенефициенти чрез ИСУН 2020“. Подобен тип срещи експертите ще организират през септември/октомври 2016 г.

Коментари