Избори Институции Политика

ОИК-Пазарджик стяга избори

Общинска избирателна комисия Пазарджик започна подготовката за провеждане частичните избори за кмет на кметство Мирянци, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик. За тази цел ОИК ще работи всеки ден от 10.00 часа -13.00 часа  и от 14.00 часа – 17.00 часа  в сградата на Община Пазарджик – 14 етаж.

За изборите на 19 февруари е образувана една избирателна секция в ритуалната зала на Мирянци.

Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада – вход на зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си.

Към момента в ОИК е регистриран Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Мирянци Христо Стоянов Христов.

 

Коментари