Избори

ОИК – Пазарджик определи секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Написано от ПЗИНФО

Общинска избирателна комисия – Пазарджик със свое решение № 131 – МИ определи секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в община Пазарджик. Ето и решението на ОИК Пазарджик:

РЕШИ:

Определя секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Пазарджик, както следва:

 

Номер на избирателна секция:                                              Място на гласуване, адрес:

131900 001                                                               РБ „Никола Фурнаджиев“, ул. „Л.Боянов“№3, гр.Пазарджик

 

131900 002                                                               РБ „Никола Фурнаджиев“, ул. „Л.Боянов“№3, гр.Пазарджик

 

131900 011                                                               Клуб на инвалидите в България, ул. „Ал.Стамболийски“ №16, ет.1, гр.Пазарджик

 

131900 029                                                               Дом за стари хора „Г.Кръстевич“, ул. „Болнична“ №19, гр.Пазарджик

 

131900 063                                                               ЕГ „Б.Брехт“, ул.“Пирдоп“№1, гр.Пазарджик

 

131900 064                                                               ЕГ „Б.Брехт“, ул.“Пирдоп“№1, гр.Пазарджик

 

131900 075                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 079                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 013                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 067                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 068                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 069                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 087                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 038                                                               Клуб на пенсионера №3, ул. „Д.Греков“ (Моста на Лютата), гр.Пазарджик

 

131900 088                                                               Клуб на пенсионера №4, ул. „Росица“ №42, гр.Пазарджик

 

131900 185                                                                ОУ „В.Априлов“,

с.Синитево

 

131900 186                                                                ОУ „В.Априлов“,

с.Синитево

 

131900 191                                                               НУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Черногорово

 

 

131900 203                                                              Ритуална зала на кметството

с.Огняново

Коментари