Криминално

ОДМВР Пазарджик отчете ръст на разкриваемостта на престъпленията

Написано от ПЗИНФО
​Главният секретар на МВР и неговият заместник главен комисар Димитър Кангалджиев присъстваха на отчета на ОДМВР-Пазарджик

Ще променим подхода да се уповаваме само на цифри, защото те са ориентир. По-важни са хората отвън, които очакват от нас да решаваме проблемите им и в този смисъл е наложително да търсим нов модел за комуникация и работа с гражданите, заяви главен комисар Живко Коцев по време на отчет-анализа на ОДМВР Пазарджик.

Той постави добра оценка за дейността на дирекцията, отбелязвайки положителната тенденция на повишаване на общата разкриваемост на престъпленията с 15 процента и подобреното качество на полицейското разследване, постигнато чрез добро  взаимодействие с прокуратурата. Главният секретар изведе очакванията за повече резултати от икономическа полиция, по-добра работа по противодействие на разпространението на наркотични вещества. Не на последно място той отбеляза предприемането на комплекс от мерки за подобряване на пътнотранспортната обстановка, превенция и намаляване на пътния травматизъм.

Главен комисар Коцев не пропусна изискването и за упражняване на повече активен и обективен контрол от средния ръководен състав. Отчетено бе отличното взаимодействие между структурите на областната дирекция и органите на държавното обвинение, в резултат на което се е подобрило значително качеството на полицейското разследване.
Директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Даниел Луков обобщи  основните приоритети, по които ще продължи да работи дирекцията – противодействие на конвенционалната престъпност в най-отдалечените и малки населени места, целенасочена работа по противодействие на наркоразпространението, работа и превенцията на домашното насилие, подобряване на пътната безопасност.
Гости на събитието бяха областният управител, административни ръководители на апелативна, окръжна и районна прокуратура, на окръжен и административен съд.

Коментари