Институции

Обявиха нова защитена територията в област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Комисия, назначена от директора на РИОСВ-Пазарджик, одобри предложение за обявяване на нова защитена територия в област Пазарджик – защитена местност „Туфеста острица”.

Целта е опазване на растителния вид Туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание в региона – малко блато, с площ около седем декара, в землището на с. Горно вършило, община Септември, където експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха ново находище на този растителен вид и инициираха старта на процедурата.

Предложената защитена местност „Туфеста острица” покрива изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид.

Видът Туфестата острица е вписан в Червената книга на България с категория „Застрашен“. Туфестата острица е многогодишно тревисто водолюбиво растение, което формира високи (до 1,2 м) туфи. Използва се като декоративно растение, заради атрактивния си вид.  До момента видът е познат само от три находища в страната.

 

 

 

 

 

Коментари