Институции

Обявиха конкурс за началници за всички отделения в държавната болница

Написано от ПЗИНФО

Конкурс за началници на отделения обявява МБАЛ-Пазарджик. Той касае 23 отделения, две лаборатории, както и Болнична аптека. Обявен е конкурс и за главна медицинска сестра и старши медицински сестри на отделения.
Процедурата стартира от 2 септември със заповед на изпълнителния директор на болницата д-р Красимир Темнилов.

Кандидатите за началници на отделения трябва да представят писмен проект на тема:„Управление и развитие на болничното отделение в условия на ограничени ресурси- силни и слаби страни. Възможности и заплахи. Медицинска и икономическа ефективност на дейността. Контрол върху разходите и качеството“.

Кандидатите за главна медицинска сестра трябва да напишат писмена разработка по темата:„Оценка и анализ на здравните грижи в „МБАЛ-Пазарджик“ АД. Роля на ръководителите на здравни грижи за постигане на качество и ефективност на болничните медицински услуги“.

Желаещите да бъдат ръководители на Болничната аптека трябва да пишат по темата: „Управление и развитие на болничната аптека в условия на ограничени ресурси- силни и слаби страни. Възможности и заплахи. Медицинска и икономическа ефективност на дейността. Контрол върху разходите и качеството“.

Всички кандидати за старша медицинска сестра(акушерка, лаборант, рехабилитатор) трябва да представят писмена разработка на тема: „Основни елементи на качеството на здравните грижи в диагностично-лечебните структури на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и възможности за тяхното усъвършенстване“.

Документи за участие в конкурса се приемат в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик”АД от 02.09.2022г. до 03.10.2022г, включително от 08,00ч. до 15,30ч.

Коментари