Институции

Общински кметове „за“ разкриване на медицински колеж в Пазарджик

Ракитово, Пазарджик Кметовете на общини подкрепиха предложението на областния управител за разкриване на медицински колеж в Пазарджик. Предложението на Трендафил Величков получи одобрението на кметовете на общини от региона, които изразиха единодушно подкрепата си, акцентирайки върху факта, че в общините има недостиг на медицински кадри за здравни заведения и действащи социални услуги, както и положителните ефекти от разкриването на ново висше учебно заведение в областния център. Решението бе взето на провелото се днес в Ракитово изнесено заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Трендафил Величков. Участие взеха кметове на общини, председатели на общински съвети, представители на организации на работодатели и на синдикатите от област Пазарджик.

 

Състоянието и тенденциите в демографското развитие на област Пазарджик представи по време на заседанието доц. Емилия Войнова – директор Дирекция в Министерство на труда и социалната политика. Процесът на намаляване и застаряване на населението е необратим за цялата страна.  3,7% от населението на България живее в област Пазарджик, от 2010 до 2014г., населението на областта е намаляло с 21 361 души. Естественият прираст на населението в област Пазарджик е трайно отрицателен от – 2,5 промила през 2009г. до -5,3 промила през 2014г., при -5,7 промила средно за страната. Доц. Войнова изтъкна и  някои положителните тенденции за областта за 2014г. спрямо 2013г., по отношение на брой наети лица, произведена продукция, средна годишна заплата и коефициент на икономическа активност.

Дейността на Областен информационен център Пазарджик и възможностите за кандидатстване по отворени процедури на Оперативни програми представи на членовете на съвета Радослав Пешалов – ръководител на ОИЦ Пазарджик.

С решение на Областния съвет за развитие, областният управител ще подкрепи предложението на община Ракитово пред АПИ през 2016г. приоритетно да бъде извършен ремонт на републиканския път /4 км/ гара Костандово – град Ракитово.

Трендафил Величков призова отново кметовете на общини да представят своите мотивирани въпроси, свързани с реформата във ВиК сектора и обединяването на общините в една Асоциация, преди срещата в МРРБ в края на м. март

Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе през м. юни. Домакин ще бъде кметът на община Панагюрище – Никола Белишки.

Пресцентър Областна администрация – Пазарджик

Коментари