Институции

Общинският съвет на Пазарджик не прие Наредбата за насърчаване на раждаемостта

Написано от ПЗИНФО

Предложението на Георги Коприщенов от Новото време в Пазарджик да започне да работи Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик не бе прието на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

16 съветника грасуваха За, 4 Против, а 19 се Въздържаха.

Наредбата определяше финансова помощ, получавана по точкова система, която зависи от жителството и образуванието на родителите.

Най-големият предвиден стимул бе 4 000 лв, средства, които да се получат на три транша – при раждане на дете, при постъпването му в детска градина и започване на 1 клас.

Съветниците все пак остават възможност да се създаде нов документ, който да обедини различни предложения.

Коментари