Институции

Общини и институции декларираха готовност за зимния сезон

Пазарджик Общини и институции представиха доклади за предприетите превантивни мерки във връзка с подготовката за есенно-зимния сезон 2016/2017 г. На плановото заседание на Областния щаб за защита при бедствия, председателствано от зам.-областния управител Стефан Мирев, доклади за предприетите мерки са представили ОУ ПБЗН, ОПУ, РЗИ, „ВиК“ ЕООД в ликвидация, EVN Пловдив, Мрежов експлоатационен подрайон – Пазарджик.

 

В общините Пазарджик, Белово, Брацигово, Велинград, Септември, Лесичово, Стрелча и Сърница има сключени договори за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Общините Батак и Панагюрище са в процедура по избор на изпълнител, а в общините Пещера и Ракитово тези дейности се извършват от общински звена по „Чистота и поддържане на общинската пътна инфраструктура”.

Републиканската пътна мрежа на територията на областта е общо 726 км, 50 км от тях – магистрала. Сключени са договори за поддържане, 21 машини ще чистят АМ „Тракия” и 121 машини пътищата републиканските пътища.  Извършена е проверка на техниката и наличните материали по депа и пунктове, осигурени са необходимите количества сол,  пясък и химикали.

Във всички териториални звена са разработени планове за работа при усложнена зимна обстановка. Извършена е профилактика на съоръжения, обходи на трасета на електропроводи, реконструкция и модернизация на отделни подстанции. Направена е актуализация и проверка на специализираните медицински екипи и личния състав по оповестяването. Анализите сочат, че при зимни условия, проблемни остават участъците от пътната инфраструктура в Родопската част на областта, пътищата Белово-Юндола, Варвара-Велинград, Батак-Картела, Пещера-Батак, Юндола-Белмекен, района около летовище Свети Константин и курортен комплекс Цигов чарк. В района на Средна гора това е пътят Панагюрище-Панагюрски колонии.

Коментари