Политика

Общините получават над 11,7 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа и стимулиране на резултатите в училищата

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 7 715 241 лв. по бюджетите на общините.

 

Със средствата се осигуряват финансово дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития“ от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за септември и октомври 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.

На общините са предоставени и 4 068 353 лв., осигурени от бюджета на МОН за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари