Институции

Община Пазарджик търси желаещи за зелени патрули

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик търси да назначи „Младши специалист – Зелен патрул” – 8 /осем/ свободни щатни бройки  в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана”.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

 

Образование – средно;

 

Професионален опит – не се изисква;

 

Допълнителни изисквания:

 

* да бъде физически и психически здрав, коректен и търпелив в отношенията си с хората,

*да имат интерес към екологията и предишен опит са предимство;

 

Основни отговорности за длъжността:

Участва в контрола на поверената му зона, като следи за опазване на чистотата, правилното извършване на дейността от сметосъбиращите и сметоизвозващите фирми, почистването на улици и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на гр. Пазарджик, подаване на сигнали при установяване на нарушение и/или несъответствие към отговорните органи на реда и ръководителя на звено „Зелени патрули”.

 

Преки задължения:

Да отговаря и да следи за опазване на чистотата в поверената му зона, да следи за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци;

Да следи за правилното извършване на дейността от сметосъбиращите и сметоизвозващите изпълнители;

Да отговаря и да следи за здравината на контейнерите, извозването на отпадъците от контейнерите, почистено ли е около тях и  нерегламентираното изхвърляне на  отпадъци в поверената му зона;

Да следи за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци в поверената му зона;

Да  следи за паркиране в паркове, върху зелени площи, градини, върху пешеходни пътеки; разрушаване на настилката на пътя, тротоарите и платното за движение следствие на строителни дейности и др.

Минимален размер на основната месечна заплата: от 1200.00 лв. до 1400.00 лв.

Желаещите да кандидатстват за длъжността, моля да донесат лично автобиография,  копие на диплома и трудова книжка в сградата на Община Пазарджик, етаж 12,  стая 1207, всеки работен ден от 19.06.2024 г. до 24.06.2024 г.вкл., тел.за информация  034/402-345.

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване на 25.06.2024 г.

Коментари