Институции

Община Пазарджик системно облагородява гробищните паркове

Написано от ПЗИНФО

Важен аспект от  устойчивостта на едно общество и показател за това какво е уважението му към живота, е това как то успява да се грижи за лобното място на близките си. Екипът на кмета на Община Пазарджик Петър Куленски разбира това и през последните месеци се провеждат редовни мерки по облагородяването на гробищните паркове, които бяха заварени в силно занемарено състояние.

Окастрени, поочистени и изнасяни са тонове растителност ежедневно. Направена е организация за разделно събиране на трева и отпадъци и съответното им извозване. Отстраняват се струпваните с години нерегламентирани сметища и се взимат мерки за предотвратяването на повторното им възникване. Контролът и редовното сметоизвозване са повишени драстично и вече се случват ежедневно. Проходите между лобните пространства се почистват и вече отново стават проходими. Отбелязани са и куриозни случаи на неподдържани обредни зали с десетилетия, които вече са изчистени и приведени в образцов вид.

В процес на поетапен ремонт са и пътната и водоснабдяващата инфраструктура, а през настоящата година се очаква да се изгради и стена за урнополагане.

Предстои и разрешаването на ключов за гробищния парк проблем, а именнo този с площта. Към парка е разчистен нов парцел, като предстои изграждането на устройствените планове за разширението, което да реши проблема за поне 30 години напред.

Коментари