Институции

Община Пазарджик пусна специална картичка, можете да я изпратите днес

Написано от ПЗИНФО

В Деня на българската община и местното самоуправление – 12. октомври, Община Пазарджик кани всички желаещи да изпратят поздрав от Пазарджик до свои близки и приятели, които в момента са далеч.

В Центровете за обслужване на гражданите са на разположение картички, които могат да надпишат и да пуснат в пощенска кутия, поставена на входа на сградата на Община Пазарджик.

В 11,30 часа пък започва тържественото заседание на Общински съвет – Пазарджик.

На 18 юни 1998 г. в Благоевград III-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България взема решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление.

На своето заседание на 6.10.2021 г. Министерският съвет прие Решение, с което обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), внесено от министър-председателя.

Към края на 2021 г. в общинските администрации работят общо 26 205 служители. Свободните работни места са 1 864, 1 370 от тях остават незаети повече от 6 месеца.

Преобладаващата част от служителите в общините /80%/ са на възраст между 30 и 59 години, 6% – до 29 години, а 15% са на и над 60 години. В последните години се налага трайна тенденция за отлив на млади специалисти от общинските администрации.

По данни от НСИ, средните работни заплати на наетите в общинската администрация изостават драстично от сектор „държавно управление“ и „образование“ – средно с 49%.

Служителите в общинските администрации се назначават при строго регламентирани процедури за конкурсен подбор, а възнагражденията са дефинирани по Класификатор на длъжностите в администрацията. С отпадането на допълнителните възнаграждения за прослужено време, а за държавните служители и ранга, възможността са увеличаване на основните индивидуални заплати са силно ограничени.

Коментари