Институции Общество

Община Пазарджик продължава Проекта за приемна грижа до 2018 година

Пазарджик Община Пазарджик продължава партньорското си споразумение с Агенцията за социално подпомагане в изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, съобщават от Общинска администрация. Той надгражда и допълва проект „И аз имам семейство”. Проектът стартира от 11.12.2015 година, като продължителността му е планирана до 31 юли 2018 г. Освен община Пазарджик, още 81 общини са партньори в изпълнението на Проект ”Приеми ме 2015” – BG05M9OP001-2.003-0001-C01.

 

Действащите в рамките на проект „И аз имам семейство” 25 професионални приемни семейства, в които се отглеждат 31 деца в риск, продължават договорните си отношения с Община Пазарджик в рамките на новия проект. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Иновативното в Проект „Приеми ме 2015” е, че посредством сформиран Консултативен експертен съвет /КЕС/ ще бъде изготвен анализ на потребностите от развиване на приемна грижа на общинско, областно и национално ниво.

Екипът по приемна грижа в община Пазарджик е на разположение на всички граждани, които се интересуват от приемната грижа като възможност за професионална реализация.

Коментари