Институции

Община Пазарджик прави 5% намаление при плащане на местни данъци и такси до 30 април 2024 г.

Businesswoman using the laptop to fill in the income tax online return form for payment. Financial research, government taxes, and calculation tax return concept.
Написано от ПЗИНФО

Близо 60% от жителите на Община Пазарджик са се възползвали от преференцията през изминалата година. Очаква се тази година цифрата да се увеличи.

Община Пазарджик обяви кампания за 5% отстъпка при  плащане на местните данъци и такси. Всички жители на региона могат да се възползват от данъчно облекчение при плащане на годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци. Отстъпка е за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2024 г. до 30 април 2024 г.

От 10 февруари до 29  февруари 2024 г., данъчно задължените физически и юридически лица от Обшина Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време онлайн, по дефиниран от Община Пазарджик начин и съответните защити на личните им данни, като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Как да платите своите местни данъци и такси?

1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване;

2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината;

3. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен чрез страницата на Община Пазарджик;

4. На касите на Изипей /Easypay/ и Фаст Пей /FastPay/,  чрез системата за електронни разплащания  Ипей /ePay/;

5.  С пощенски запис

Всичко за кампанията следете в сайта на Община Пазарджик, секция “Местни данъци и такси” или последвайте линка: https://pazardzhik.bg/bg/plashtane

Коментари