Институции

Община Пазарджик организира информационна среща за санирането

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик организира информационна среща по ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, част от Национален план за възстановяване и устойчивост.
Срещата ще се състои на 02.11.2022 г. / сряда/ от 18,30 часа в зала „Маестро Георги Атанасов“.
За участие се канят председателите на Сдруженията или друг представител на всяка многофамилна жилищна сграда, която ще кандидатства за финансиране по Програмата.

Коментари