Институции

Община Велинград с апел да се ограничи поливането с питейна вода

Написано от ПЗИНФО

Велинград
Община Велинград апелира към всички граждани да спазват ограничителния режим за поливане на личните дворове.
Водоползването да бъде ограничено в интервала от 08:00 часа до 22:00 часа, в съответствие със Заповед № 938/9.07.2019г. и нормативните изисквания на чл.5, т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград.

Коментари