Институции Криминално

Община Велинград спечели ключово съдебно дело срещу фирма “Еко Титан”

Велинград

На 26 октомври 2016 г. Върховният административен съд отхвърли жалбата на “Еко Титан” във връзка с обявената през април 2016 г. от кмета Костадин Коев нова обществена поръчка за сметопочистване, сметоизвозване и озеленяване. Решението на тричленния състав на ВАС е окончателно и открива възможността общината да проведе поръчката с пряко договоряне и да сключи 5-годишен договор за всички дейности по сметопочистването и озеленяването с пловдивската фирма "КМД" ЕООД с управител Иван Тупаров. Посочената в поръчката прогнозна стойност на този договор е 8 394 085 лева.

Делото във ВАС бе срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която обяви процедурата по новата обществена поръчка за законосъобразна. Според “Еко Титан” процедурата е незаконосъобразна, защото фирмата има подписан 10-годишен договор с Община Велинград за същите дейности и изпълнява ангажиментите си по него. В хода на съдебния спор във ВАС представителят на Върховната административна прокуратура също дава мотивирано заключение, че решението на КЗК е незаконосъобразно и следва да се отмени. Решението на върховните съдии обаче е в полза на общината с поредица от аргументи.
Съдът потвърждава решението на КЗК, че в Закона за обществените поръчки няма разпоредба, която да ограничава възложителите да откриват процедура с предмет, който е идентичен с този на сключен договор по проведена вече поръчка. От “Еко Титан” се позовават на подписания на 16 февруари 2009 г. договор между тогавашния кмет на Община Велинград Иван Лебанов и управителя на фирмата Васил Иванов. На същата дата обаче КЗК е обявила за нищожни решенията от декември 2008 и февруари 2009 г., с които е била открита процедурата по обществена поръчка и е определена фирмата-изпълнител. След извършена проверка на обстоятелствата, довели до сключването на договора, настоящият кмет на Община Велинград Костадин Коев счита, че липсата на процедура по ЗОП е основание за обявяване на договора за нищожен. Затова е взето решение да се преустановят отношенията с “Еко Титан” и общината е отказала да заплаща на дружеството публични средства за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. За да се избегне опасността от спиране на сметопочистването и възникване на екологична криза, кметът Коев е обявил новата обществена поръчка с пряко договаряне. КЗК изцяло подкрепя тези доводи, както и заложените в новата поръчка параметри.
Според ВАС решението на КЗК е правилно. Съдът припомня, че според действащата по това време редакция на ЗОП договор, който е сключен без проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, е нищожен. Към момента Община Велинград като възложител е преустановила плащането по сключения с “Еко Титан” договор, поради което няма как изпълнителят да продължи да изпълнява задълженията си без пари, което е още едно основание за откриване на процедура със същия предмет. Представените разпечатки от GPS система и протоколи, подписани от кметски наместници, според съда не доказват изпълнение на договора. ВАС потвърждава решението на КЗК и осъжда “Еко Титан” да заплати на общината 2400 лева за адвокатски разноски по делото.
Спечелването на това дело обаче едва ли ще сложи точка на проблема, защото общината продължава да дължи милиони левове на “Еко Титан”. Фирмата периодично налага запори на сметките на общината, в ход са и други съдебни спорове с претенции към общинско имущество. / в-к“Темпо”/

Коментари