Институции

Община Велинград продължава работата по изпълнението на социален проект

Написано от ПЗИНФО

Продължава работата по изпълнението на проект насочен към подкрепа на хората, попадащи в уязвими групи. Днес бе организирана среща с потенциални работодатели. Представени бяха анализи на техните потребности за работна ръка, установяване на конкретни свободни работни места, които биха могли да се заемат от представителите на целевите групи, като по този начин се осигурят възможности за заетост.

На срещата присъства и кметът д-р Костадин Коев. Той приветства всички участници в срещата, като отбеляза, че акцент в работата на община Велинград са социалните дейности.

„В момента екипът ми работи ежедневно по общо шест услуги. За пръв път общината  успя да осигури възможност на уязвими групи от населението да се възползват от 90 социални жилища.

Бяхме първата община, която въведе услугата „Патронажна грижа +”,

чрез която помагаме на 81 лица. Това са възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Велинград, на които с тяхни средства доставяме хранителни продукти, закупуваме лекарства, плащаме битови им сметки, както и оказваме психологическа подкрепа.

Други 170 възрастни, социално слаби и болни хора  използват услугата “Топъл обяд”.

Още 67 жители на общината са се възползвали от услугата за асистентска грижа, която включва ежедневна, почасова подкрепа в домашна среда на хора с трайни увреждания или такива в нетрудоспособна възраст.

Програмата е разкрила и 27 работни места за социални асистенти.

От право на помощ по механизма “Личен асистент” годишно се възползват около 250 души с 90 и над 90% трайна намалена работоспособност или увреждане, както и деца с 50 и над 50% увреждане. Те се обслужват от 250 асистенти.

През различни направления оказваме постоянна подкрепа на хората с увреждания и в нужда.

Социалната политика в община Велинград е силно изразена, за което работим изключително активно.

Ще се радвам и се надявам, чрез новия социален проект да помогнем, както на Вас, като работодатели, така и на хората без работа  и да се справим с безработицата в общината”, заяви д-р Коев.

Община Велинград е бенифициент по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование в община Велинград”.

Коментари