Институции Общество

Община Велинград получава собствеността на ПГ по горско стопанство

Велинград, София

Правителството прие четири решения, с които от Министерството на земеделието и храните се отнема управлението на училищни имоти и тяхната собственост се прехвърля на съответните общини.

 

С решенията община Велинград получава собствеността върху сградите и терените на ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари