Институции

Община Брацигово ще храни социално слабите чрез обществена трапезария

Брацигово От 1 януари 2016 г. община Брацигово ще храни социално слабите чрез услугата „Обществена трапезария“. Приемът на документи за ползване на социалната услуга започва на 16 декември.

 

Документите се подават на фронт-офиса на Общинска администрация град Брацигово до 17.00 часа на 28 декември  2015 год. Комисията, определена със Заповед на кмета на община Брацигово ще  разгледа всички постъпили в срок заявления. Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Брацигово и на интернет страницата на Община Брацигово. Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, считано от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. от кухнята на „Домашен социален патронаж” – Брацигово.

Коментари