Институции Общество

Община Брацигово ще дофинансира маломерни паралелки

Брацигово

На редовното заседание на Общински съвет-Брацигово, местните парламентаристи гласуваха положително за съществуването на маломерни паралелки на територията на общината за учебната 2015/2016 г. Такива са шест класа в СОУ „Народни будители“ в Брацигово и  осем в ОУ „Христо Ботев“ в село Бяга. Маломерните паралелки ще бъдат дофинасирани от Община Брацигово със средства от бюджета на Общината в размер на 23 760.

Надежда Казакова, председател на ОбС-Брацигово

Надежда Казакова, председател на ОбС-Брацигово

Освен това на сесията бе взето решение председателят на местния парламент Надежда Казакова да представлява Общината на заседание на Областния съвет за развитие, който ще се проведе на трети декември в Областна администрация Пазарджик. На заседанието ще бъде обсъдено развитието до момента на инициативата за възобновяване на проекта за Високопланински спортно-туристически комплекс „Сюткя“. Ще бъдат избрани и трима членове от Областния съвет за развитие, които да представляват общините от област Пазарджик в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Коментари