Общество

Общината сключи договор със „Сигма строй“ за енергийно обновяване на полицията

Пазарджик Община Пазарджик сключи договор за „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително – монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”. За това съобщи кметът Тодор Попов, като допълни, че фирмата – изпълнител е  пазарджишката фирма „Сигма Строй” ООД, която е била и единственият кандидат. Стойността на договора е 1 687 702,20лв. с ДДС. Договорът ще стартира поетапно с възлагане на отделните дейности.

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик. Той се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Коментари