Институции

Общината подписа първите договори по ОП „Региони в растеж“

Пазарджик На 1 декември 2016 г Община Пазарджик подписа първите два договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на стойност 15 446 738.44 лв., с което започва изпълнението на проектите, включени в Инвестиционната програма на ИПГВР на Пазарджик, която е на обща стойност над 26 млн. лв., съобщи кметът Тодор Попов.

 

Първият проект обхваща „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Пазарджик – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ е на стойност 7 941 085 лв. и ще се реализира в периода о1.12.2016-31.08.2018 г. по думите на кмета, усилията ще бъдат съсредоточени към това, дейностите да се изпълняват през летните ваканции, за да не се препятства учебният процес.

Проектът „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“, включващ 4 обекта за обновяване на зелени пространства и рехабилитация на обслужващи улици към тях – при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; между ул. „Д. Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130 и ул. „Струма“ и при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ е на стойност 7 505 652 лв. и ще се реализира в периода 01.12.2016-31.08.2018 г.

Коментари