Институции Общество

Общината отговаря на питания за паркирането на 21 май

Във връзка с възникнали питания, Община Пазарджик прави някои уточнения, отнасящи се за паркирането на МПС в град Пазарджик на 21.05.2018 г.:

 

         С Решение № 74/26.04.2018г. Общински съвет – Пазарджик е обявил еднократно 21.05.2018г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Пазарджик, с изключение на учебните заведения, провеждащи държавни зрелостни изпити.

         Това Решение логично се отнася за службите за контрол, изпълняващи дейността по организацията и безопасността на движението в гр. Пазарджик. В тази връзка и съгласно подписания Договор, „Контур 7“ ЕООД не е извършвала дейност по контрол на местата за кратковременно платено паркиране „синя зона“.

         Отделно от това, няма никакви нормативни пречки за осъществяване на принудителни административни мерки – принудително преместване на МПС чрез специализиран автомобил „паяк“. Напротив, осъществяването на такава дейност е било необходимо в този ден, предвид установените нарушения.

         Нека подчертаем, че правилата за движение и паркиране на ППС следва да бъдат спазвани от собствениците и водачите, както в делничните, така и в почивните и празничните дни. Това, освен компетентния орган – „Пътна полиция“, важи и се отнася и за службите за контрол на Община Пазарджик.

         На 21.05.2018г. специализираният автомобил тип „паяк“ е извършил 12 бр. процедури за принудително преместване на МПС, а 2 бр. МПС са освободени „на място“.

         Към нарушенията следва да отнесем и случаят с л. а. „Мазда“ Рег.№ РА 5069 КА, проверен и санкциониран, по сигнал, за неправилно паркиране на ул. „Хаджи Димитър“. При проверката е установено, че провереният автомобил е паркирал на място, определено за паркиране на хора с трайни увреждания, което е нарушение на чл. 12, т. 13, б. и от Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.

         Използвайки конкретния случай си позволяваме да напомним текста на чл. 28, ал. 1 от цитираната наредба: „Наказва се с глоба от 10 до 500 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания“.

Коментари