Институции Общество

Общината обяви обществена поръчка за пешеходния мост на Марица

Пазарджик Пешеходният мост, свързваш Парк-остров „Свобода“ и „Зоната на здравето“ през тази година се очаква да бъде факт. На редовната си пресконференция кметът на Пазарджик Тодор Попов съобщи, че Общината е обявила обществена поръчка-открита процедура по ЗОП за изпълнение на „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, гр. Пазарджик”.

 

Предвижда се пешеходният мост да е позициониран перпендикулярно на реката, разположен в права, с дължина 108 метра. В южната и северни части се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. Подходите и напречното сечение на съоръжението са предвидени с габарит 6 метра, на пешеходните алеи – 5 метра, a на рампите за инвалиди – 2,5  метра.

Чрез премостването на река Марица се цели да се осигури  достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“. Срокът за изготвяне на техническия проект е 50 дни (от датата на стартирането му), а на строително-монтажните работи – не по-дълъг от 240 календарни дни.

Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лв. без ДДС.

Коментари