Институции

Общината обособява 67 парцела за застрояване в кв. „Изток“

Пазарджик Община Пазарджик изработи проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за част от УПИ, заключена между ул. „Спартак”, частично проектирания източен околовръстен път и Международни превози, съобщи кметът Тодор Попов.

 

За тази територия се предвижда обособяването на нови урегулирани поземлени имоти с отреждане „за жилищно строителство“; „за търговия и услуги“ и „за отдих“. Целта на разработката е да се отговори на инвестиционния интерес към тази част на града. Всъщност изпреварваме събитията и по този начин ще урегулираме настаняването на тези терени, каза кметът. Разработката е продължение на практиката, установена в общината, за създаване на условия за малцинствените групи а закупуване на земята, на която са се установили от години, с цел създаване на условия за законно строителство от тяхна страна.

С този проект се образуват 67 парцела с отреждане „за жилищно строителство“ като се запазват голяма част от съществуващите сгради (с отстъпено право на строеж) и се предвижда ново, нискоетажно свободностоящо и сключено застрояване с височина до 10 метра.

Коментари