Институции Общество

Общината кандидатства пред Фонд ФЛАГ за компостираща инсталация на депото

Пазарджик Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Пазарджик за финансиране реализацията на проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ прие на редовната си сесия ОбС Пазарджик.

 

Кандидатстването за сумата от 2 280 498 лв. е пред Фонд ФЛАГ ЕАД. Кметът Тодор Попов напомни, че от 1986 година, когато е изтекъл срокът на настоящето сметище (по скоро гола поляна, на която изхвърляме боклуци, а не сметище, по думите на Попов), като местна общност не сме намерили решение на въпроса. „… Новият състав на ПУДООС взе решение за отпускане на последния транш от 3.2 млн. лв., с които да си довършим депото (след два месеца), след което трябва да започнем да го управляваме. Това предполага Общината да избере кой да го прави, отделно – държавата ни отпусна ресурса, който е необходим за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация (вероятно и в Пещера и Белово). Това ще бъде модерно съоръжение, което изисква поддръжка. По наше искане (на общините) преди няколко години създадохме фонд ФЛАГ, който да може да помага за финансирането по такива програми, които са по оперативни програми, но пари се получават едва след като построиш и разплатиш.“, добави кметът. На 21 април проектът трябва да бъде внесен във Фонда, поради което предложението беше внесено като извънредна точка на мартенската сесия на ОбС. Съветникът Евтим Янев попита не трябва ли предложението да бъде подложено на обществено обсъждане и необходимо ли е сега Общината да поема този дълг. Попов сподели мнение, че проектът, заради който ще се кандидатства пред Фонд ФЛАГ, ще бъде провален, ако не се вземе решение за финансирането му. Янев попита също дали Общината, която е в добро финансово състояние, не може да отдели целеви средства за довършване дейностите по депото. В отговор кметът се пошегува, че за да направи това е необходимо Общината да не е в добро, а в много добро финансово състояние. Зам.-кметът Петър Петров уточни, че решението има характер на предварително и по процедурата ще се премине отново.

Коментари