Институции

Общината иска собствеността над бившия Педагогически колеж

Пазарджик Община Пазарджик изпрати искане до Областния управител за придобиване в собственост на държавен имот, находящ се на ул. “Неофит Бозвели” № 29, в който се е помещавал Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“, съобщи кметът Тодор Попов. За това решение трябва да даде и Общинският съвет.

 

Попов добави, че Общината е сезирана от директора на СУ „Д-р Петър Берон“и председателите на Управителните съвети на спортни дружества на територията на гр. Пазарджик, че имат нужда от допълнителни учебни помещения и сгради, които да осигурят условия за ефективно протичане на образователно-възпитателния и спортен процес.

В СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик учебният процес се осъществява на две смени. Сградата е построена през 1942 г. и не задоволява нуждата от необходимите учебни и спортни помещения.

Кметът припомни, че Педагогическият колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“ е закрит с Постановление № 123/30.05.2006г. на Министерски съвет. Сградите, които са се ползвали от колежа към настоящия момент са необитаеми, неизползваеми и не се поддържат.

Коментари