Институции Общество

ОбС ще разгледа предложение за освобождаване на читалищата от такса битови отпадъци за 2017 година

Пазарджик Предложение за освобождаване на читалищата в общината от такса битови отпадъци за календарната 2017 г. ще разгледа ОбС на предстоящата си сесия. Писмо в тази насока е получено от председателя на НЧ „Виделина-1862“ Пазарджик, Димитър Кибритов.

 

Предложението от кмета Тодор Попов е за освобождаване от въпросната такса на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик. „… През своята 150-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. В своята работа тези организации се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на днешния свят. По същество читалищата представляват съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културата в страната… Освобождавайки читалищата на територията на Общината от такса битови отпадъци, ще се освободят средства, които ще отидат за посрещане на техните основни потребности, вързани с пряката им дейност…“, се казва в предложението, което ще разгледа ОбС.

За календарната 2016 г., също с решение на ОбС, читалищата на територията на общината бяха освободени от заплащане такса битови отпадъци за имотите, в които извършват основната си дейност. Предложението за 2017 г. е освобождаване изцяло от заплащането на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Коментари