Институции Общество

ОбС реши празничният 21 май да е неприсъствен в общината

Пазарджик На последната си сесия ОбС взе решение празникът на Пазарджик, 21 май, да е празничен и неприсъствен за общината. Предложението за това е от кмета на общината Тодор Попов, а в правомощията на Общински съвет е да взема решения от местно значение.

 

Изключение от взетото решение правят учебните заведения, провеждащи държавни зрелостни изпити. Обявяването на 21 май 2018 г. за празничен и неприсъствен е само за тази година.

Решението е взето с 27 гласа „за“, двама общински съветници са гласували „против“, а един се е въздържал.

Коментари