Институции

ОбС даде предварително съгласие за гласуване продажбата на имоти на „Тролейбусен транспорт”

Пазарджик С 21 гласа „за”, 8 „против” и 5 „въздържал се”, общинските съветници на Пазарджик дадоха предварителното си съгласие представителите на Община Пазарджик в Съвета на директорите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД да гласуват продажбата на 4 недвижими имота, два от които апортна вноска на Общината в капитала на дружеството. Два от тях са терени до автогарата, други два са  застроени площи.

 

Преди разглеждането на точката кметът Тодор Попов каза, че с приемането й ще се помогне на дружеството да обслужва кредитите, взети за закупуване на 8 нови мотриси. На питане защо цената на автогарата, където се помещават офисите на „Тролейбусен транспорт”, почти се е удвоила до изграждането й, Попов обясни, че в хода на работата към обекта са се добавяли нови изисквания. Той прие без възражения предложението на съветика Евтим Янев продажбата да стане чрез публично оповестен търг с явно наддаване. Тази точка беше гласувана от един съветник по-малко. Красимир Първанов обясни предварително, че работи в „Тролейбусен транспорт” и би бил в конфликт на интереси.

Коментари