Институции Общество

ОбС гласува поемане на общински дълг от 2 милиона

Пазарджик

 

Поемането на дългосрочен общински дълг в размер 2 000 000 лв. гласува на редовната си сесия Общински съвет – Пазарджик.

Заемът ще е безлихвен и ще бъде поет от Централния бюджет на Република България. Предложението за него е от кмета на общината Тодор Попов. Предназначението му ще бъде за осигуряване на източник за финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на Община Пазарджик за 2018 г. В предложението се припомня, че с Акт за установяване на публично държавно вземане от директора на РИОСВ – Пазарджик по наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисления, изисквани при депониране на отпадъците, са установени задължения на Общината в размер на над 4,5 млн. лв. Актът е обжалван по съдебен ред, но без успех. Сумата не може да бъде осигурена с бюджетни кредити.

На Общината е даден срок за доброволно изпълнение, но с евентуалното плащане на това задължение, редица предоставяни услуги ще останат без финансиране. Заемът от централния бюджет ще доведе до по-малки финансови загуби, а с него ще бъде осигурен източник за бъдещи разходи по обезопасяване на старото депо за ТБО. Срокът за погасяване на заема е до 31.12.2019 г. Обезпечаване по него не се предвижда, а условията за погасяване са с приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.

Разглеждането на предложението премина без много дебати. Общинският съветник Евтим Янев каза, че ще подкрепи точката, но поиска на следващата сесия на ОбС Общината да предостави информация по какъв начин и в какъв срок ще се реши въпросът с рекултивацията на старото сметище. Отбеляза също, че поради небрежност или недоглеждане задължението не е погасено в срок. „За“ това Община Пазарджик да поеме безсрочен безлихвен дълг от 2 млн. лв. гласуваха 27 общински съветници, против бяха 6, а трима се въздържаха.

Коментари