Институции Общество

Обсъждат перспективите пред ОУ „Стефан Захариев“ и школата в Хаджиево и Пищигово

Пазарджик На 24.03.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Кметска зала на Община Пазарджик ще се проведе работна среща относно образователните перспективи на ОУ “Стефан Захариев” – Пазарджик, ОУ “Георги Бенковски” – с. Хаджиево, ОУ “Кочо Честименски” – с. Пищигово.

 

Участници: Тодор Попов – кмет на община Пазарджик, кметовете на населените места, училищните директори, представители на педагогическия екип и родителската общност, образователни ескперти от ОбС, Община Пазарджик и РИО на МОН.

Коментари