Общество

Облечи розова фланелка. Кажи НЕ на насилието!

На 22 февруари облечи розова фланелка. Кажи НЕ на насилието!

Всяка последна сряда на февруари  се отбелязва като ден без насилие в училище. Началото е поставено през 2007г. със спонтанен протест на децата в едно канадско училище, след насилие над техен съученик.

Статистиката показва, че всяко второ дете на възраст от 10 до 16 г. е преживяло или е било свидетел на акт на насилие. Всеки трети ученик от 4 до 7 клас е бил изнудван за пари от по-силни ученици. Всеки четвърти ученик на възраст от 10 до 14 г. казва, че е бил тормозен по интернет поне веднъж през учебната година.

За насилието не трябва да се мълчи. Да говорим открито за него.

За това, че всяко дете има правото на закрила от насилие, и че трябва да разпознаваме различните проявления на агресивното поведение РЗИ Пазарджик започва обучителна кампания с различни групи от населението в областта.

Първата информационна среща ще се проведе на 22 февруари от 11.00 ч в НЧ „Хр. Ботев 1897г.“ в гр. Пазарджик с читалищни секретари. Партньори в инициативата е РЕКИЦ „Читалища“.

Всяко дете, което се чувства застрашено, може да получи подкрепа на националната телефонна линия за деца 116 111.

Бъди сигурен, че ако споделиш, насилието ще спре!

РЗИ Пазарджик

Коментари