България Институции Общество

Област Пазарджик е на осмо място в страната по брой на населението

Написано от ПЗИНФО

НСИ публикува предварителна оценка за броя на населението на България след проведеното миналата година преброяване. Данните обаче не са окончателни, уточняват статистиците.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции през последните тридесет години – намаляване и застаряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси. Спрямо предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 11 процента или 844 000 души. С изключение на София, където населението се увеличава, във всички останали области в страната броят на хората намалява.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.
Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%.

Във всички останали области е регистрирано намаление,

като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

Област Пазарджик

За 10 години населението в област Пазарджик е намаляло с 60 365 човека или 21,9% до 215 183 човека. За първи път в областта отрицателен прираст е отчетен през 1994 г. През първата година на пандемията – 2020 г. според здравната статистика на РЗИ са родени най-малко деца и са починали най-много хора. Като данни за 2021 г. все още няма. За последен път над 4000 деца са родени през 1992 г. От 2000 г. до 2020 се раждат под 3000 деца на година. Най-голямо е числото на отрицателния естествен прираст през 2020 г., а очакванията са през 2021 показателите да са още по-лоши заради Ковид смъртността.

Като процент от населението на страната към 7 септември 2021 г. област Пазарджик се нарежда на 8-мо място след столицата и областите Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград и София-област. В 12-те общини на нашия регион живее 3,3 от населението на България.

Само в София и Софийска област,

Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора има повече сгради отколкото в област Пазарджик, сочат предварителните данните на НСИ от преброяването.

Техният брой е 88 651. Повечето или 48 566 са в селата и 40 085 в градовете от областта. Общият брой на жилищата в нашата област е 127 432.

Според оценката към 7 септември 2021 г.

жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната.
Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 година.
Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Коментари