Криминално

Областта е първенец в страната по иззет алкохол без бандерол

Разкриваемостта на престъпленията отбелязва ръст с над 10%

Пазарджик Ръст в разкриваемостта се отчита през 2016 година във всички полицейски управления в областта спрямо 2015 година. Ръст в част от управленията се отчита и в броя на извършените престъпления. Повече са и тези, извършени от жени.

 

Като цяло, в края на 2016 г. ОД МВР – Пазарджик приключва с 3118 регистрирани престъпления, което е малко повече от предходната година, когато те са 3057. Разкрити от тях са 1697 (2015 г. – 1357), или  54.43% (44.39%), показва статистиката на ОД МВР. Установените извършители са 1562 (1299), от които 184 са жени. Дамите в тази част от статистиката през 2015 г. са били 125. Непълнолетните извършители на престъпления са 85, което е по-малко спрямо предходната година. Броят на извършителите чужденци остава почти непроменен – 5 през 2016 г., 6 през 2015 г. Разкриваемостта на престъпления, извършени в предишни периоди, също бележи ръст. Разкрити са 307 престъпления и 382 извършители, докато година по-рано статистиката сочи 238 разкрити престъпления и 282 извършители. По полицейски управления данните сочат:

На територията на РУ Велинград през 2016 г.  са регистрирани 559 (през 2015 г. – 565) престъпления, а разкриваемостта е 57.78%. За 2015 г. тя е 41.95%, което е и най-високият ръст по този показател разкриваемост спрямо останалите РУ. Разкрити са и 56 престъпления от предишни периоди. РУ Пазарджик приключва годината с 1419 (1481) разкрити престъпления или 43.20% (37.88%). РУ Панагюрище запазва и подобрява високата си разкриваемост. Тя е 79.18% (71.95%). Регистрираните престъпления са 269 (303). РУ Пещера подобрява разкриваемостта си, но това е и управлението с най-голям ръст при регистрираните престъпления. Към края на 2016 г. те са 335, а към края на 2015 г. 242. Разкриваемостта е подобрена с близо 13%. Към 2016 г. тя е 66.87%, а за 2015 г. – 45.45%. В РУ Септември броят на извършените престъпления остава почти непроменен – 314 през 2015 г., 315 през 2016 г. Разкриваемостта е значително по-добра – 61.78% през 2015 г. и 74.29% за 2016 г.

Значителен успех отбелязва Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Работата им поставя ОД МВР – Пазарджик на първо място в страната по иззет алкохол без бандерол – 11 235 литра. Иззетият тютюн без бандерол е 783 кг, а нелегалните цигари – 746 312 къса. Разкриваемостта на икономическите престъпления е 37.37%  за 2016 г., а през 2015 г. тя е 24.83%.

Коментари