Общество

Областта е на 12-то място по средна работна заплата

Пазарджик Намаляване на работещите, най-вече на наетите в частния сектор, спрямо третото тримесечие на 2016 г. отчита статистиката в област Пазарджик. Спрямо 2015 г. данните са с положителен знак, съобщават от ТСБ-Юг.

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2016 г. намаляват с 2 698, или с 4.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 59 684.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4% (13 252), а в частния сектор с 5.4% (46 432) през четвъртото тримесечие на 2016 година.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.2% или с 1 258 повече в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението на наетите в частния сектор е с 2.6%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. за област Пазарджик е 756 лв., за ноември – 784 лв., и за декември – 836 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 6.5% и достига 792 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 844 лв., а за частния – 777 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 11.5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2016 г. област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 336 лв., Враца – 967 лв. и Стара Загора – 964 лв.

Коментари