Институции Общество

Областта е на 12-то място в страната по размер на заплатите

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Област Пазарджик се подрежда на 12-то място в страната по показател „средна брутна работна заплата“ през последното тримесечие на 2020 година. Предварителни данни на НСИ, предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“ сочат 1 188 лв. за месец октомври, за ноември – 1 128 лв. и за декември – 1 156 лева. Статистиката отчита увеличение с 14.3% в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и с 6.5% спрямо третото тримесечие на 2020 г. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 959 лв., Враца – 1 360 лв. и София – 1 330 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2020 г. се увеличават с 1% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 58.4 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 1.3% (и достигат до 13.4 хиляди), а в частния сектор се увеличават с 1.7% (достигат 45.0 хиляди) през четвъртото тримесечие на 2020 година.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.4% или с 1.4 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 4%., а в обществения сектор те се увеличават съответно с 3.5%.

Коментари