Общество

Областта е на девето място в страната по работещи

Пазарджик С 10.3% са се увеличили работещите в областта през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение с първото, показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 113.2 хиляди. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. нарастването е с 3.3%.

 

Коефициентът на заетост през второто тримесечие на 2017 г. е 51.4% (при 52.2% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.0% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на девето място в страната.

През второто тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.6 хил., като 61.5 хил. от тях са мъже, а 49.1 хил. са жени. Общият брой на заетите лица тази възрастова група се увеличава както в сравнение с първото тримесечие на 2017 г ., така и в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., съответно с 10.5% и 3.3%.

 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.7%, съответно 71.4% за мъжете и 59.7% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 6.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. – с 3.1 процентни пункта.

Коментари