Институции Общество

Областният управител ще сезира АПИ за спешен ремонт на участък от пътя Пещера-Батак до село Нова Махала

Батак Сигналът постъпи по време на изнесената приемна на областния управител Стефан Мирев в община Батак. Кметът на с. Нова Махала Ерхан Саатчъ алармира за неотложен цялостен ремонт на 10–км пътна отсечка, която е част от републиканския път II – 37 Пещера-Батак-Нова махала-местността Вълча поляна.

 

Пътят е силно компрометиран, на места има свличания,  през зимния сезон преминаването по него е  изключително рисково. Той е основна пътна връзка на жителите на с. Нова Махала с общинския и областния център. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъде официално сезирана от областния управител Стефан Мирев за спешен ремонт на този път и за дълго отлагания ремонт на пътната отсечка Пещера-Батак, за която настояват жителите на Батак и кметът на общината Петър Паунов. Правени са частични закърпвания на пътя Пещера-Батак, който е натоварен през летния и зимния сезон, като основна връзка с курорта „Цигов Чарк“.

Кметът на село Фотиново Димитрийка Миховска настоява пред областния управител, горските стопанства в Родопската част на област Пазарджик, да оказват подкрепа и навременно съдействие на кметовете на кметства през зимния сезон, с необходимата техника и дейности за поддръжка на горските пътища. Преди падането на снега да бъдат почистени и проходими местата, където са извършвани дейности по дърводобив. Въпросът ще бъде поставен от областния управител на предстоящото заседание на Областния съвет за защита при бедствия във връзка с готовността на институциите и поддържането на инфраструктурата в област Пазарджик през зимния сезон.

След постъпил сигнал от общински съветник в община Батак, областна администрация Пазарджик ще извърши проверка как са изразходвани отпуснатите целеви средства на обща стойност 180 000 лв. от МС за ремонт на подпорна стена на ул. „Мездра“ в с. Нова Махала. Жители на селото твърдят, че средствата са използвани за полагане на асфалт на друга улица в населеното място.

Следващата изнесена приемна на Областния управител ще се проведе на 30.10.2018г./вторник/ от 10.30ч. в община Белово.

Коментари