Институции

Областният управител се срещна със зам.-министъра на земеделието на Андалусия в рамките на Проект „REGIONS 4FOOD“.

Малага, Пазарджик На 21-22 юни 2018 г. областният управител Стефан Мирев взе участие в първа среща по Проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. Областна администрация Пазарджик е единственият български партньор по проекта, в който участват представители на  седем страни от ЕС.

 

Срещата се проведе в Панаирната плата на гр. Малага, Испания, паралелно с международно изложение на тема „Интелигентни агро храни“ за иновации в сферата на земеделието и храните. В събитията по проект „REGIONS 4FOOD“ участва и заместник министърът на Земеделието, рибарството и развитието на селските райони на Провинция Андалусия Рикардо Домингез.

В срещата по проекта участие взеха представители на партньорите от Регионалното министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райони на Андалусия (Испания), Областен съвет на регион Pays de la Loire (Франция), Областна администрация на регион Emilia Romagna (Италия), Областна администрация на регион Limburg (Нидерландия), Регионална агенция за развитие на област South Transdanubia (Унгария) и Областна администрация на регион South Ostrobothnia (Финландия).  Основна цел на проекта е обмен на опит и прилагане на добри практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики, във връзка с иновациите в агро-хранителния сектор. Главни дейности ще са анализ на текущото състояние на иновациите в агро-хранителния сектор, набелязване на възможни мерки и действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им. Ще се извърши обмен на опит по иновации в земеделието, хранителното производство и услугите в рамките на хранителната верига, разработване на план за действие за внедряване на избрана иновация по примера на някой от другите партньори.

В рамките на първата среща по проекта, всеки партньор представи региона си, бяха представени и обсъдени бъдещите дейности, правилата за финансово управление и отчитане на проекта., комуникационните дейности.

Заедно с областния управител в срещата взеха участие и координаторите по проект „REGIONS 4FOOD“,  Любов Тренкова и Гергана Калоянова – главни експерти в Областна администрация Пазарджик.

Коментари