Институции

Областният управител провежда поредица от срещи с ръководители на държавни институции и дружества

Написано от ПЗИНФО

Дейностите по координация, най-важните задачи пред институциите през летния сезон, подобряване административното обслужване на гражданите и юридическите лица, са акцент в проведените срещи на областния управител Валентина Кайтазова и зам.-областния управител Стефан Димитров с ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт в област Пазарджик.

В спешен порядък ще бъде преразгледано изпълнението на ремонтната и инвестиционна програма на Областно пътно управление Пазарджик, което осъществява текущи проекти по ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в областта, за осигуряване на пътната безопасност, както и по-добра координация между ОПУ и ОДМВР за стриктен контрол по спазване на Закона за движение по пътищата. Предстоят разговори на областния управител с ръководството на АПИ за възобновяване на процедурите по два ключови проекта за Пазарджик и региона – Западен околовръстен път на град Пазарджик и рехабилитация на моста на река Марица на път I-8 в границите на гр. Пазарджик.

След проведените срещи с ръководствата на ОДМВР, РДПБЗН, РДГ, Областна дирекция „Земеделие“ и в изпълнение на заповедите на областния управител за пожароопасния сезон в плоските и горски територии в област Пазарджик, Валентина Кайтазова изпрати нарочни писма до всички общини и кметове на кметства, които да информират населението по места за стриктно спазване на забраните запаленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, извършването на огневи работи в горските територии, паленето на огън и изгарянето на отпадъците в сметищата и депата, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви. Областният управител се запозна на място с пораженията от последния голям пожар в землището на град Ветрен. Предстои експертите от РИОСВ Пазарджик да извършат проверка на нерегламентираното сметище, където по думите на местните жители се палят отпадъците и през лятото често възникват пожари.

С директора на РДСП Пазарджик, областният управител обсъди предложението на област Пазарджик за социални услуги по видове и нуждаещи се потребители в общините, които ще бъдат включени в новата национална карта на социалните услуги. В момента тече активният сезон по прием на заявления за помощ за отопление и еднократни помощи за ученици от 1 до 4 и 8 клас. Над 9 500 бр. са приетите заявления от дирекциите на РДСП по места за помощ за отопление и над 4000 бр. за ученици.

Коментари