Институции Общество

Областният управител разреши на кмета на община Батак възлагане на договор за обществен превоз до провеждане на конкурс

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик За спешното осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на Община Батак, областният управител Валентина Кайтазова разреши пряко възлагане на обществения превоз в община Батак до провеждането на конкурс.Това е първо искане от кмета на община Батак на основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, да бъде дадено разрешение за предприемане на спешна мярка от община Батак – пряко да възложи обществения превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Общината.

Сключеният договор за обществен превоз между Община Батак и ЕТ „Никола Манолев“ е изтекъл и има пряк риск общината да остане без обществен превоз.

Със Заповед №ТУ-206 / 03.10.2023 г. на областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 12 месеца, превозите да бъдат възложени пряко от кмета на община Батак, до провеждането на процедура за възлагане на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Обект на договора са линиите Велинград – Батак (през Ракитово) от областната транспортна схема и Пловдив – Батак (през Пещера и Брацигово) от републиканската транспортна схема.

Коментари