Институции

Областният управител Валентина Кайтазова свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Със свои заповеди областният управител Валентина Кайтазова свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, мандат 2023-2027 г. в област Пазарджик.Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател. До неговия избор заседанията се председателстват от най-възрастния общински съветник.

Заседанията на общинските съвети ще се проведат, както следва:

Община Батак – 07.11.2023 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Батак

Община Сърница – 07.11.2023 г. от 13.00 ч. в зала на Младежки дом гр. Сърница

Община Лесичово – 08.11.2023 г. от 11.00 ч. в салона на НЧ „Отец Паисий 1890“ с. Лесичово

Община Стрелча – 08.11.2023 г. от 14.00 ч. в Ритуална зала на Общинска администрация Стрелча

– Община Септември – 09.11.2023 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Септември

Община Ракитово – 13.11.2023 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Ракитово.

– Община Велинград – 13.11.2023 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Велинград

– Община Брацигово – 14.11.2023 г. от 14.00 ч. Камерна зала на Народно читалище „Васил Петлешков – 1874“ в град Брацигово.

– Община Пещера – 15.11.2023 г. от 15.00 ч в Заседателната зала на Общински съвет Пещера.

Предстои да бъдат уточнени и датите на първите заседания на Общинските съвети в общините Пазарджик, Панагюрище и Белово.

Коментари