Институции

Областният съвет за развитие ще проведе изнесено заседание в Ракитово

Ракитово Областният управител Трендафил Величков свиква второ изнесено заседание на Областния съвет за развитие от началото на 2016г. Домакин на събитието ще бъде кметът на община Ракитово Костадин Холянов.

 

Основни акценти в дневния ред са:, Представяне на възможностите за кандидатстване по отворени процедури на Оперативните програми и обсъждане на възможностите за партньорство на общинските администрации с Областен информационен център Пазарджик. Кметовете на общини ще представят доклади за реализиращи се в момента проекти. Дискусия по въпроси свързани с ВиК сектора в област Пазарджик – Асоциация по ВиК след редовно Общо събрание, както и въпроси, свързани с текущи актуални дейности на община Ракитово.

Коментари